Website Banner
     
 
     แนวคำพิพากษาศาลฎีกา
 
     
 
 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  พรบ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาเด็ด
 
     
 
     คำพิพากษาศาลฎีกาอื่นๆ
 
     
 
 
เรื่องมอบอำนาจ
 
โจทก์ขาดนัดพิจารณา
 
ฟ้องเคลือบคลุม
 
ฟ้องซ้อน
 
ฟ้องซ้ำ
  อายุความสัญญาเงินกู้
 
     
 
     หมวดหมู่ที่น่าสนใจ
 
     
 
แบบฟอร์มศาล
ประกาศต่างๆ 
  สัญญาต่างๆ
  New Update
 
     
 
     ติดต่อราชการศาล
 
     
 
  ศาลแรงงานกลาง
  ศาลแรงงานภาค ๒
  ศาลยุติธรรม
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  กระทรวงยุติธรรม
  คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมบังคับคดี
  สภาทนายความ
 
     
 
     หน่วยงานราชการสำคัญ
 
     
 
  กระทรวงแรงงาน
  กรมการจัดหางาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมสรรพากร
  กรมบัญชีกลาง
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
 
     
 
 
:: WEB  COUNTERS ::
 
 
 
     
     
     
 
    ถูกไล่ออกเพราะเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเพจ
 
     
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2564/2557
มาเผยแพร่ โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับลูกจ้างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารในสถานที่ทำงานที่ซึ่งเป็นของนายจ้าง พร้อมข้อความระบุว่า มีหลายท่านสอบถามมายังทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าลูกจ้างแชทหรือเล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงานนายจ้างจะไล่ออกจากงานได้หรือไม่ และต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ขอเรียนว่า นายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และลูกจ้างเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างล้นหลาม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรบกฎหมายแรงงาน และเจ้าของแฟนเพจดังกล่าว เปิดเผยกับ เดลินิวส์ออนไลน์ว่าในเวลาทำงานที่ไม่ใช่ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ที่กำหนดไว้ประมาณ 1 ชม. ตามกฎหมายแรงงานนั้น หากลูกจ้างเข้าโปรแกรมโซเซียมีเดีย ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นายจ้างสามารถพิจารณาไล่ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และลูกจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ได้
ลูกจ้างควรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ถือเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินคดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม หากนายจ้างไม่ประสงค์เอาผิด ก็ให้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น และไม่มีการไล่ออก แต่ต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรด้วย มีความจำเป็นหรืออะลุ่มอล่วยได้แค่ไหน" เจ้าของแฟนเพจเผย

 
     

Current Pageid = 130